Integrated Marine Pollution Monitoring and Evaluation Symposium 


Within the scope of the "Integrated Marine Pollution Monitoring Program (DEN-İZ)" carried out in cooperation with the MMinistry of Environment, Urbanization and Climate Change and TUBITAK-Marmara Research Center (TUBITAK MAM);

I. Integrated Marine Pollution Monitoring and Evaluation Symposium, 21-23 December 2016 in Ankara,

II. Integrated Marine Pollution Monitoring and Evaluation Symposium was held on 11-13 December 2019 in Ankara.


Biyoçeşitlilik ve Besin Ağları

1)        Fitoplankton: Çeşitlilik, biyokütle, baskınlık, birincil üretim, zararlı veya faydalı tür çoğalmaları, indeksler, bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

2)       Zooplankton: Çeşitlilik, biyokütke (takson olarak), fonksiyonel grup veya ölçü sınıfı, bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

3)       Balıklar, kabuklular ve cephalopodlar : Sayı, biyokütle, baskınlık/çeşitlilik indekleri, predatör türlerin oranı vd. 

4)      Deniz kuşları, memelileri ve kaplumbağaları: baskınlık ve yayılımları, popülasyonlarındaki değişimler, yaş /cinsiyet vd.

5)       Bentik habitat çalışmaları: Makroalg ve deniz çayırlarının kompozisyonu, durumu ve yayılımı ve bütünleyici diğer değişkenler ile ilişkiler

6)       Bentik habitat çalışmaları:  Bentik omurgasızların çeşitlilik, baskınlık ve dağılımları ile kalite durumları, farklı habitat tiplerindeki çalışmalar

7)      Yabancı türlerin izlenmesi, kaydı ve gözlemler ile yeni katılımlar

8)       Genetik kaynaklar: DNA/protein/metabolit çalışmaları, DNA barkodlama, vd., biyolojik kaynakların keşfi ve kullanımına yönelik çalışmalar

9)      Mikrobiyel çeşitlilik
 

Gözlem Sistemleri

1)        Uzaktan algılama (Uydular, HF radar, vd.)

2)       Şamandıralar, glider, argo, ferrybox vd.

3)       Su altı ortam gürültüsü, modelleme ve haritalama

4)       Ekosistem modelleri ve yönetimsel hedeflere yönelik modelleme çalışmaları

5)      "Citizen science" uygulamaları
 

Ötrofikasyon, Kirlilik ve Deniz Çöpleri: Baskı ve etkilerin izlenmesi

1)       Ötrofikasyon izleme ve değerlendirme

2)       Kirleticiler izleme ve değerlendirme

3)       Deniz çöpleri izleme ve değerlendirme
 

Denizsel Veri Yönetimi Stratejisi: veri yönetimi, ortak/bütüncül değerlendirmeler, ulusal/uluslararası raporlamalar
 

Kurumlar arası ortak izleme faaliyetlerinin organizasyonu, ihtiyaçların tespiti ve işbirlikleri

 

Düzenleme Kurulu

 

Onursal Başkan: Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM

Başkan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR

Başkan Yardımcısı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Ercan GÜLAY

Düzenleme Kurulu:

ÇŞB Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü: Ahmet Talha TÜRKOĞLU, Soner OLGUN, Serap KANTARLI, Sevil ÖKSÜZ, Ebru OLGUN EKER

TÜBİTAK MAM: Dr. Çolpan Polat BEKEN,  Yük. Müh. Hakan ATABAY, Dr. Gülsima USLUER, Dr. İbrahim TAN, Aslı Süha GÜNAY, Alper EVCEN

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş

Doç. Dr. Ahsen Yüksek

Doç. Dr. Barış Salihoğlu

Dr. Can Akçınar

Prof. Dr. Dilek Ediger

Prof. Dr. Ergun Taşkın

Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç

Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin

Doç. Dr. Güley Kurt

Prof. Dr. Gülşen Altuğ

Doç. Dr. Harun Güçlüsoy

Doç. Dr. Hüsne Altıok

Prof. Dr. Levent Bat

Prof. Dr. Melih Ertan Çınar

Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu

Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu

Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu

Prof. Dr. Nuray Çağlar

Dr. Olgaç Güven

Prof. Dr. Oya Okay

Prof. Dr. Saadet Karakulak

Prof. Dr. Süleyman Tuğrul

Prof. Dr. Şükrü Turan Beşiktepe

Doç. Dr. Tuba Terbıyık Kurt

Doç. Dr. Ülgen Aytan

Prof. Dr. Ali İşmen

 

Sempozyum Sekretaryası

izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr


Sempozyum 3 gün boyunca tek salonda gerçekleştirilecektir. Hedeflenen farklı bileşen uzmanlarının çalışmaların tümüne girdi sağlayabilmeleri ve sonuçlardan faydalanabilmeleridir.

Sempozyum süresince, poster sunumları ve sahada yapılan tüm çalışmaları gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

 

Sempozyum Programı: Sempozyum programını buradan  inceleyebilirsiniz.

 

Sempozyum Kayıt

  • Sempozyuma katılım ücretsizdir.
  • Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan dolayı, kayıt yaptırmak zorunludur.

 

♦SEMPOZYUM KAYIT FORMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.♦

 

Sempozyum Sekretaryası

izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr

 

Önemli Tarihler

  • Bildiri özetlerinin bu web sayfasından online olarak sisteme yüklenmesi son tarihi: ( Sonra ilan edilecektir. )
  • Değerlendirme sonuçlarının e-posta ile geri bildirilmesi: ( Sonra ilan edilecektir. )
  • Sempozyum Kayıt Tarihi: ( Sonra ilan edilecektir. )

 

Sempozyum Yeri

ANKARA

Konferans yeri Ekim 2019’da belirlenecektir.

 

Katılım Koşulları

Sempozyuma katılım ücretsizdir, ancak kayıt yaptırılması zorunludur. Katılımcı sayısı sınırlandırıldığından dolayı, katılımcılar paydaşların tamamının temsiliyeti göz önünde bulundurularak sempozyuma kabul edilecektir. Hedefimiz, hiçbir başvurunun geri çevrilmemesidir.  

Sempozyuma en fazla 50 adet poster kabul edilecek ve sınırlı sayıda sözlü sunum yapılacaktır. Proje verilerini içeren sunumlar öncelikli olacak, güncel konular hakkında paneller düzenlenecektir. Ayrıca, Bakanlık tarafından yürütülen/desteklenen izleme faaliyetleri dışındaki faaliyetleri destekleyebilecek benzer veya yenilikçi konulara dair sunumlara azami düzeyde yer verilecektir.

 

 

 

Sözlü Sunum Özet Formatı:

Fotoğraf sergisine katılacaklar kayıt ile birlikte e-mail ile sempozyum düzenleme kuruluna haber vermelidir.

Başvuru özetleri ekte verilen örneğe uygun formatta Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Özetler Word (doc, docx) dosyası olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin her biri birer sayfa ile sınırlıdır. İngilizce özetler italik yazılmalıdır. A4 boyutlarında bir sayfa kullanılmalı ve sayfanın kenarlarında üst ve alttan 4.5 cm, sağ ve sol kenarlarında ise 4.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiriler en az 200 kelime olacak şekilde, 400 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiriler aşağıda verilen bildiri özet formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Dosya isimleri ilk yazarın soyadı_adı_turkce_ozet ve soyadı_adı_ingilizce_ozet seklinde verilmelidir (örn: ertugrul_aslan_turkce_ozet, ertugrul_aslan_ingilizce_ozet)

Sözlü sunumlar, soru-cevap kısmı dahil olmak üzere 15 dakika olacaktır.

Sözlü sunum yapacak katılımcıların sunumlarının bilgisayara yüklenebilmesi için katılımcıların sunumlarını önceki sabah, öğlen veya ilk kahve molasında görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir.


Sempozyum Bildiri Özet Formatı buradan indirebilirsiniz.

Hazırladığınız Bildiri Özet dosyasını izleme.sempozyum@tubitak.gov.tr  adresine mail ile gönderiniz.


Poster Formatı:

Posterler 80x100 cm (en x boy) boyutunda, tek sayfa şeklinde hazırlanmalıdır.

Poster formatındaki bildiri sahiplerinin poster oturumlarına katılmaları ve posterleri kendilerine ayrılan panolara asmaları gerekmektedir.

Posterler programda belirtilen süre boyunca asılı kalacaklardır.

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” Fotoğraf Sergisi:

En/boy oranı fotoğrafa göre değişkenlik gösterebilir, uzun kenarı 60 cm'den fazla olmamalıdır. Şayet salon küçükse daha küçük ebatlar da seçilebilir.

Fotoğraflar çerçeveletilecek ise fotoğraf kâğıdına baskı yapılabilir, çerçeveletilmeyecek ise fotoblok baskı olmalıdır.

Fotoblok baskı yapılacaksa en az 5mm kalınlığında olmalıdır.

Baskı yapılırken %10 kenarlık bırakılmalıdır.

Baskılar en az 300 dpi çözünürlükte olmalı ve kalibre edilmiş bir fotoğraf yazıcısından çıktı alınmalıdır.